ინტერნეტი

ლოკალური წუთი

საერთაშორისო

სმს

სმს

წუთობრივი პაკეტები

$29

ONE TIME FEE

50 წუთი

100 წუთი

300 წუთი

500 წუთი

აქტივაციის კოდი

Buy

30 დღე

$29

ONE TIME FEE

3 ₾

10 

15 

*205# OK

Buy
Go Top