წუთები

სმს

ინტერნეტი

ვადა

აქტივაციის კოდი

ფასი

ჰალო მიქს 7

$29

ONE TIME FEE

150

1000

300 MB

30 დღე

*010# OK

Buy
Go Top