ვადა

ინტერნეტი

აქტივაცია

ფასი

უსასრულო ინტერნეტი 1

$29

ONE TIME FEE

1 დღე

უსასრულო

*019# OK

Buy

უსასრულო ინტერნეტი 5

$49

ONE TIME FEE

5 დღე

უსასრულო

*019# OK


Buy

უსასრულო ინტერნეტი 30

$99

ONE TIME FEE

30 დღე

უსასრულო

*019# OK

25 

Buyინტერნეტი

ლოკალური წუთი

საერთაშორისო

სმს

ვადა

ვადა

ვადა

ინტერნეტ პაკეტები

$29

ONE TIME FEE

800 MB

2000 MB

4000 MB

6000 MB

12 000 MB

35 000 MB

აქტივაციის კოდი

Buy

30 დღე

$29

ONE TIME FEE

5 ₾

11 

16 

12 

36 

*135# OK

Buy
Go Top