წუთები

სმს

ინტერნეტი

ვადა

აქტივაციის კოდი

ფასი

ჰალო უსასრულო 23

$29

ONE TIME FEE

უსასრულო

უსასრულო

1 GB

30

*010# OK

23 

Buy

ჰალო უსასრულო 33

$49

ONE TIME FEE

უსასრულო

უსასრულო

5 GB

30 დღე

*010# OK

33 

Buy

ჰალო უსასრულო 53

$99

ONE TIME FEE

უსასრულო

უსასრულო

უსასრულო

30 დღე

*019# OK

53 

Buy
Go Top