ზარის წამოწყება

შიდა ქსელში

ლოკალური

სმს

ვადა

აქტივაციის კოდი

ფასი

ჰალო სტარტერი

$29

ONE TIME FEE

11 თეთრი

8 თეთრი

11 თეთრი

3 თეთრი

30 დღე

*000# OK

Buy
Go Top